Политика за приватност

Со користење на овој веб сајт, вие давате согласност за собирање, користење и трансфер на вашите лични податоци, како што е опишано во оваа Политика на приватност.

Овој документ ја опишува политиката за приватност ("Политика на приватност") на Mobile24.mk, поврзана со собраните информации и чувани од Mobile24.mk, од посетителите на интернет сајтот Mobile24.mk.

Со ваш пристап и/или користење на оваа веб страна, вие се согласувате дека сте ги прочитале, разбрале, и прифатиле условите опишани во оваа Политика на приватност. Ве молиме прочитајте ја оваа Политика на приватност внимателно.

Промени во Политиката за приватност

Mobile24.mk го задржува правото да врши изменување или дополнување на Политиката за приватност и/или условите за користење во кое било време, а таквото изменување или дополнување стапува во сила со самото објавување на веб страницата. Како резултат на тоа, ви препорачуваме да ја проверувате редовно содржината на оваа политика за да бидете запознаени со сите евентуални промени.

Лични податоци

Сите лични податоци се добиени доброволно. Mobile24.mk ги користи овие податоци за да ги обезбеди услугите кои ги дава веб сајтот и да испраќа информации за промоции и други случувања по e-mail до корисниците на сајтот. Објавувањето на телефонските броеви, e-mail адресите и другите лични податоци кои ги внесувате на сајтот, е под контрола на корисникот кој во секое време може да ги промени или скрие од останатите корисници на сајтот преку опциите за приватност во корисничкиот профил. Mobile24.mk не ја гарантира точноста на овие податоци и/или содржините кои се објавуваат на веб сајтот.

Во случај на криминална истрага, Mobile24.mk се придржува до важечките закони на РМ и податоците собрани со активноста на веб сајтот се достапни на органите на прогон само со валиден судски налог, со исклучок на случај на злоупотреба на нејзин информациски систем или веб сајт, кога логовите може да се испитуваат и анализираат и во предистражната постапка.

Mobile24.mk гарантира дека од наша страна е овозможена целосна безбедност на вашите лични податоци, но не можеме да гарантираме дека безбедносните мерки ќе спречат трети страни од нелегално прибирање на личните податоци.

Колачиња (cookies)

Овој веб-сајт користи колачиња (cookies) за да може системот да функционира правилно, но Mobile24 не собира никакви податоци од овие колачиња. Во моментов, овој веб сајт не собира никакви статистички податоци за посетителите, но Mobile24 го задржува правото да користи статистички податоци.

DoubleClick DART колачиња
Google, како трето лице, користи колачиња за да прикажува реклами на овој сајт базирани на вашите посети на Mobile24 и други сајтови на Интернет. Можете да ги забраните DART колачињата од овде.Екстерни бројачи на посети

Заради зголемена транспарентност и споредбени анализи, нашиот веб сајт користи екстерни бројачи на посети: StatCounter и/или Google Analytics, обезбедени од компании лоцирани во Ирска и САД, кои се под јурисдикција на тамошните закони. Комуникација со екстерните бројачи се остварува со вметнување код обезбеден од нивна страна во поединечни страници на оваа веб-страница. При вчитување таква страница, кодот се активира, со што на екстерниот бројач му обезбедува пристап до следните податоци за посетителите: IP адреса, разгледувач, оперативен систем, датум и време на пристап, реферер (претходно посетена веб адреса) и посетени веб страници од сајтот во кои е вметнат кодот од бројачите.

Серверски логови

За серверските логови на веб сајтот е одговорна веб хостинг компанијата која води логови на серверот, во кои се запишува IP адреса, разгледувач, оперативен систем, датум и време на пристап, претходно посетена веб-адреса и преземена датотека од сајтот, за секоја таква операција. Со овие логови се постапува во согласност со општите одредби, или индивидуалната политика за приватност на компанијата.

Ослободување од одговорност

Не прифаќаме каква било одговорност за штетите што настанале при склучување договор, водење судска постапка или друго, доколку штетата настанала поради користење или неможност за користење на сајтот или поради одлука која била донесена како резултат на посета на веб сајтот. Со исклучок на материјалите кои се од правен карактер (како закони, правилници, упатства, решенија, конвенции, препораки, пресуди и сл. – доколку има такви), останатите материјали претставуваат наши гледишта и ставови – тие не се правен или стручен совет.

Контакти и поплаки

Ако имате било какви прашања или проблеми во врска со оваа Политика на приватност, Ве молиме да не контактирате на info@mobile24.mk